Karlovarský kraj


2023

Sociální služba Podpora samostatného bydlení

je v období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026 spolufinancována Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost +, z projektu „Podpora
vybraných služeb sociální prevence III“

Registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000239

Cíl projektu: Podpora rozvoje, kontinuity, dostupnosti a udržitelnosti vybraných druhů sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami na území Karlovarské kraje.

Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2023 v rámci projektu vybraných služeb
sociální prevence III:
Neinvestiční dotace 3 ve výši 3 897 500 Kč Neinvestiční dotace 2 ve výši 524 600 Kč
Dofinancování sociální služby ve výši 101 300 Kč

www.kr-karlovarsky.cz

Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2023:

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Neinvestiční dotace 1 ve výši 9 498 200 Kč
Neinvestiční dotace 2 ve výši 576 900 Kč
Dofinancování sociální služby ve výši 88 600 Kč

Poskytnutí zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v 2023 poskytovatele na sociální službu ve výši:

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
2 257 300,–Kč

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
900 700,–Kč

www.sokolov.cz

Dotace z programu pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb z rozpočtu města Sokolov.

Sociální služba chráněné bydlení ve výši 200 000,–Kč
Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 200 000,–Kč


mmkv.cz/cs

Sociální služba Podpora samostatného bydlení Společnosti Dolmen, z.ú. byla podpořena neinvestiční dotací na mzdové a provozní náklady včetně odvodů ve výši 40.000,–Kč.


www.mestochodov.cz/

Poskytnuta dotace z rozpočtu města Chodov na sociální služby:

Sociální služba chráněné bydlení ve výši 30.000,–Kč
„Tento projekt je spolufinancován městem Chodov.“

Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 16.000,–Kč
„Tento projekt je spolufinancován městem Chodov.“
2022

www.kr-karlovarsky.cz

Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2022:

Chráněné bydlení:
Neinvestiční dotace 1 ve výši 8 449 800,–Kč
Neinvestiční dotace 2 ve výši 618 300,–Kč
Dofinancování sociální služby ve výši 952 600,- Kč

Podpora samostatného bydlení:
Neinvestiční dotace 1 ve výši 1 447 060,–Kč
Neinvestiční dotace 2 ve výši 200 000,–Kč
Dofinancování sociální služby ve výši 389 500,- Kč.

Poskytnutí zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v 2022 poskytovatele na sociální službu chráněného bydlení ve výši 2 103 500,–Kč a na službu podpora samostatného bydlení ve výši 678 300,–Kč.

Poskytnutí zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v 2022 poskytovatele na sociální službu chráněného bydlení ve výši 2 296 900,–Kč

www.sokolov.cz

Dotace z programu pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb z rozpočtu města Sokolov.

Sociální služba chráněné bydlení ve výši 100 000,–Kč
Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 100 000,–Kč


mmkv.cz/cs

Sociální služba Podpora samostatného bydlení Společnosti Dolmen, z.ú. byla podpořena neinvestiční dotací na mzdové a provozní náklady včetně odvodů ve výši 40.000,–Kč.


www.mestochodov.cz

Poskytnuta dotace z rozpočtu města Chodov na sociální služby:

Sociální služba chráněné bydlení ve výši 30.000,–Kč
„Tento projekt je spolufinancován městem Chodov.“

Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 16.000,–Kč
„Tento projekt je spolufinancován městem Chodov.“


2021

Poskytování sociálních služeb Společností Dolmen, z.ú. v Karlovarském kraji v roce 2021 je finančně podpořeno Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost a Karlovarským krajem.


www.kr-karlovarsky.cz

Vozidlo pro zajištění terénní sociální služby podpora samostatného bydlení. Dotace je poskytnuta z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb.

Číslo veřejnoprávní smlouvy je KK03608/2021. Výše poskytnuté dotace 200 000, –Kč.

Účelová neinvestiční dotace 3 z finančních prostředků projektu Podpora vybraných druhů sociální prevence II ve výši 3 270 000,–Kč

Účelová neinvestiční dotace 2 z prostředků poskytovatele ve výši 465 600,- Kč.

Zápůjčka na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v 2021 poskytovatele na sociální službu chráněné bydlení ve výši 2 140 500,- Kč a na službu podpora samostatného bydlení ve výši 769 200,–Kč.

Účelová neinvestiční dotace z prostředků MPSV ve výši 9 755 800,- Kč
Účelová neinvestiční dotace 2 z prostředků poskytovatele ve výši 640 500,- Kč
Dofinancování sociální služby ve výši 480 900,- Kč.


www.sokolov.cz

Dotace z programu pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb z rozpočtu města Sokolov.

Sociální služba chráněné bydlení ve výši 100 000,–Kč
Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 100 000,–Kč


mmkv.cz/cs

Sociální služba Podpora samostatného bydlení Společnosti Dolmen, z.ú. byla podpořena neinvestiční dotací na mzdové náklady včetně odvodů ve výši 40.000,–Kč.


www.mestochodov.cz

Poskytnuta dotace z rozpočtu města Chodov na sociální služby:

Sociální služba chráněné bydlení ve výši 30.000,–Kč
„Tento projekt je spolufinancován městem Chodov.“

Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 20.000,–Kč
„Tento projekt je spolufinancován městem Chodov.“