O společnosti

O Společnosti Dolmen

Společnost Dolmen, z.ú. byla založena v roce 2006 za účelem podpory uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením při přechodu do služby chráněné bydlení a poskytování této služby v Libereckém kraji.
První uživatelé se do chráněného bydlení naší společnosti stěhovali v roce 2007.

V současné době Společnost Dolmen, z.ú. poskytuje registrované sociální služby v Libereckém a Karlovarském kraji.

Posláním Společnosti Dolmen, z.ú. je nabízet a poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním a autismem, takové sociální služby, které potřebují k tomu, aby se mohli začlenit do společnosti a mohli se zapojovat do různých oblastí běžného života.

Společnost Dolmen je členem organizací
AVPO, ANNA KK a APSS ČR.