Sociálně terapeutická dílna

 • Domů
 • Sociální služby

Sociálně terapeutická dílna

Prostřednictvím programů v STD vedeme klienty k větší samostatnosti v oblasti pracovní (získávání základních pracovních návyků), ale také osobní (získávání dovedností potřebných pro běžný život), společně hledáme způsoby a vytváříme postupy, kterými klienta vedeme k rozvíjení jeho pracovních a sociálních dovedností. Tento proces je založený na častém opakování jednoduchých rutinních postupů. Klienti jsou zapojeni do pracovního kolektivu a s ostatními klienty vytvářejí tým. Schopnost spolupráce je taktéž důležitým cílem sociálně pracovní rehabilitace klientů.

Poslání

Posláním služby sociálně terapeutické dílny je pomoc dospělým lidem s mentálním znevýhodněním při osvojování si dovedností vedoucích k větší samostatnosti v běžném životě, včetně návyků potřebných k uplatnění se na trhu práce.

Cíle služby

 • Podpora klienta při získávání a udržování pracovních návyků (vedení k samostatné práci na zadaném úkolu, k pravidelné docházce, k samostatnému rozhodování).

 • Podpora klienta v oblastech, které vedou k větší samostatnosti v jeho osobním životě (požádáním o pomoc, samostatnost ve stravování, podpora přirozených vazeb s okolím a s vrstevníky).

 • Podpora rozvoje manuálních dovedností klienta při individuálních činnostech (zvládnutí nácviku nových dovedností a postupů při vyrábění a tvoření, práce podle postupu, rozvoj kreativity a estetického vnímání).

Kde službu poskytujeme

Sociálně terapeutická dílna je poskytována pouze v Libereckém kraji.
Dílna se nachází na adrese: Lužická 920/7 460 01, Liberec 1 – STARÉ MĚSTO

Pro koho tu jsme

Službu poskytujeme lidem s mentálním znevýhodněním, s PAS a kombinovanými vadami (s chronickým duševním onemocněním) bez závažných poruch chování.

Jsme tu pro vás, kteří:

 • chete svůj de trávit aktivně a nšěco nového se naučit;

 • potřebujete pomoc či podporu druhé osoby;

 • chcee pracovat na chráněném či otevřeném trhu práce a potřebujete si nejdříve osvojit určité dovednosti v bezpečném prostředí.

Komu služba není určena

Klientem naší služby Sociálně terapeutické dílny se nemůže stát člověk se závažnými poruchami chování, kterými by narušoval práci v kolektivu. Dále nejsme schopni poskytnout službu imobilním žadatelům, prostory STD nejsou bezbariérové. Rovněž není možné uspokojit žádost o službu žadatele závislého na alkoholu nebo jiných návykových látkách.

Nabídka služby

Prostřednictvím služby Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány základní činnosti v souladu s § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí Zákon o sociálních službách. Činnosti jsou našim klientům poskytovány formou slovní či fyzické podpory a pomoci, popřípadě dohledu, a zahrnují širokou škálu potřeb.

Nabízíme vám celou řadu aktivit, které podpoří nejen vaši seberealizaci, ale pomohou vám i lépe zvládat situace v běžném životě. Dopoledne se můžete zapojit do aktivit souvisejících s nácvikem samostatné přípravy jídla. Odpoledne si můžete vyzkoušet vyrábění výrobků z různých materiálů.

Naši pracovníci vás budou rádi provázet všemi nabízenými činnostmi, které vedou i ke zdravému životnímu stylu, ekologii a zodpovědnému vztahu k okolí.

 • Nácvik samostatné přípravy jídla se zaměřením na zdravé stravování – plánování nákupního seznamu dle receptu, nakupování surovin v běžném obchodě, příprava jídla.

 • Výtvarné a rukodělné činnosti – výrobky z papíru, textilu, dřeva či jiných přírodních materiálů.

 • Pohybové a relaxační aktivity – procházky do přírody za účelem relaxace a sběru přírodnin, společenské hry.

 • Činnosti vedoucí k ekologii a zodpovědnému vztahu k okolí – třídění odpadu.

 • Návštěvy kulturních akcí – výstav

Ceník služby

Služba Sociálně terapeutické dílny je bez úhrady.

Provozní doba dílny

Pondělí – čtvrtek 8:00 – 15:30
Pátek 8:00 – 12:00

Vedoucí služby

Kateřina Ďuríková
Tel.: +420 725 928 117
E-mail: durikova@spolecnostdolmen.cz

Sociální pracovnice

Mgr. Veronika Švandová
Tel: +420 774 818 737
E-mail: svandova@spolecnostdolmen.cz

Máte-li o službu zájem a chcete se s námi spojit, napište nám zprávu přes formulář:

Odesláním žádosti souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chcete nás podpořit?