Liberecký kraj


2023 - 2026

Sociální služby podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny jsou v období 1. 1. 2023 – 31. 3. 2026 spolufinancovány Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost +, z projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“ registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_003/001885
Cíl projektu: Podpora dostupnosti vybraných sociálních služeb a jejich další rozvoj.

Maximální výše dotace na celé období realizace:
Podpora samostatného bydlení: 9.897.744,- Kč
Sociálně terapeutické dílny: 7.183.399,- Kč

www.kraj-lbc.cz

  • Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2024 finančně podporuje Liberecký kraj - formou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje.

Druh sociální služby

Číslo registrace

Částka v Kč

Chráněné bydlení

5227172

950.000,-

Podpora samostatného bydlení

4353078

424.000,-

Sociálně terapeutické dílny

6650186

417.000,-

  • Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2024 finančně podporuje Liberecký kraj formou Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.

Neinvestiční dotace:

Druh sociální služby

Číslo registrace

Částka v Kč

Chráněné bydlení

5227172

11.262.040,-


www.mucl.cz

  • Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2024 finančně podporuje město Česká Lípa dotací č. smlouvy 2024/0421/OSVaZ_OSS na podporu registrovaných sociálních služeb na činnost sociální služby Chráněné bydlení.

Účelová neinvestiční dotace ve výši 367.836,- Kč

  • Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2024 finančně podporuje město Česká Lípa dotací č. smlouvy 2024/0401/OSVaZ_OSS na podporu registrovaných sociálních služeb na činnost sociální služby Sociálně terapeutické dílny.

Účelová neinvestiční dotace ve výši 42.842,- Kč

„Podpořeno z rozpočtu města Česká Lípa“


www.liberec.cz/cz/obcan

Statutární město Liberec podporuje z rozpočtu města v roce 2024 Společnost Dolmen, z.ú. formou dotací na tyto sociální služby:

Druh sociální služby

č. identifikátoru

Částka

Chráněné bydlení

5227172

354.657,- Kč

Sociálně terapeutické dílny

6650186

209.926,- Kč

Podpora samostatného bydlení

4353078

239.150,- Kč

„Podpořeno z rozpočtu statutárního města Liberec“


2023

www.kraj-lbc.cz

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2023 finančně podporuje Liberecký kraj formou Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.

Chráněné bydlení 10 117 000,- Kč

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2023 finančněpodporuje Liberecký kraj formou Dotace na poskytování služeb v obecnémhospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje „Individuální projekt“.

Sociálně terapeutické dílny 210 000,- Kč
Podpora samostatného bydlení 822 000,- Kč

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2023 finančně podporuje Liberecký kraj formou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje.

Chráněné bydlení 513 000 Kč
Podpora samostatného bydlení 148 000 Kč
Sociálně terapeutické dílny 310 000 Kč


www.liberec.cz/cz/obcan

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Chráněné bydlení ve výši 430 019,–Kč.

„Rekondiční pobyt Poslův mlýn“ ve výši 45 000,– Kč z Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu statutárního města Liberec na rok 2023 dle programu 4.1 Program prevence civilizačních chorob a podpora zdravého životního stylu.


www.mucl.cz

Dotace z programu města Česká Lípa v roce 2023 pro oblast podpory registrovaných sociálních služeb na činnost sociální služby Chráněné bydlení ve výši 357 318,–Kč.

Dotace z programu města Česká Lípa v roce 2023 pro oblast podpory registrovaných sociálních služeb na činnost sociální služby Sociálně terapeutické dílny ve výši 56 537,–Kč.


2022

www.kraj-lbc.cz

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2022 finančně podporuje Liberecký kraj formou Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků ministerstva práce a sociálních věcí.

Chráněné bydlení 5 786 839,- Kč
Dofinancování I 1 747 361,- Kč

Podpora samostatného bydlení 2 459 810,- Kč
Dofinancování I 500 000,- Kč
Dofinancování II 111 500 ,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 1 493 140,- Kč
Dofinancování I 450 000,- Kč

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2022 finančně podporuje Liberecký kraj formou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje.

Chráněné bydlení 490 000,- Kč
Podpora samostatného bydlení 404 000,- Kč
Sociálně terapeutické dílny 253 000,- Kč


www.liberec.cz/cz/obcan

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Chráněné bydlení ve výši 184.294,–Kč.

„Jíme zdravě 2022“ – ve výši 40.000,–Kč z fondu zdraví a prevence č. DS202201053. – „Projekt je podpořen Fondem zdraví a prevence statutárního města Liberec.“

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Sociálně terapeutická dílna ve výši 110.837,–Kč.

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Podpora samostatného bydlení ve výši 125.469,–Kč.

www.mucl.cz

Dotace z programu města Česká Lípa v roce 2022 pro oblast podpory registrovaných sociálních služeb na činnost sociální služby Chráněné bydlení ve výši 410 225,–Kč.

Dotace z programu města Česká Lípa v roce 2022 pro oblast podpory registrovaných sociálních služeb na činnost sociální služby Sociálně terapeutické dílny ve výši 56 967,–Kč.

Dotace z programu města Česká Lípa pro oblast sociální v roce 2022 na akci „Rekondičně motivační pobyt pro lidi s mentálním postižením“ ve výši 41 647,–Kč.


2021

www.kraj-lbc.cz

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2021 finančně podporuje Liberecký kraj formou Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků ministerstva práce a sociálních věcí.

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV

Chráněné bydlení 8 778 000,- Kč
Podpora samostatného bydlení 4 265 383,50,- Kč
Sociálně terapeutické dílny 2 245 500,- Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2021 na kofinancování osobních nákladů na sociální službu chráněné bydlení ve výši 149 000,–Kč a na sociální službu sociálně terapeutické dílny ve výši 27 000,–Kč-

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. bylo podpořeno veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí účelové dotace na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje určené na kofinancování osobních nákladů v období 1.1.2021 – 30.4.2021 v celkové výši 491.000,–Kč.

Chráněné bydlení 290 000,- Kč
Podpora samostatného bydlení 124 000,- Kč
Sociálně terapeutické dílny 77 000,- Kč


www.liberec.cz/cz/obcan

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Chráněné bydlení ve výši 180 308,–Kč.

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Sociálně terapeutická dílna ve výši 103 753,–Kč.

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Podpora samostatného bydlení ve výši 116 571,–Kč.


www.mucl.cz

Dotace z programu města Česká Lípa v roce 2021 pro oblast podpory registrovaných sociálních služeb na činnost sociální služby Chráněné bydlení ve výši 407 784,–Kč.

Dotace z programu města Česká Lípa v roce 2021 pro oblast podpory registrovaných sociálních služeb na činnost sociální služby Sociálně terapeutické dílny ve výši 54 808,–Kč.

Dotace z programu města Česká Lípa pro oblast sociální v roce 2021 na akci „Rekondičně motivační pobyt pro lidi s mentálním postižením“ ve výši 21 734,–Kč.