Nový chráněný byt v České Lípě

V České Lípě se nám podařilo získat nový chráněný byt. Už je připravený na zkušební pobyty, které nás se zájemci o sociální službu od března čekají. Těšíme se na nové podněty a zkušenosti.